Tarieven

Privé-les:     € 25,– per uur

Groepsles:  € 10,– per uur per deelnemer (minimaal 4 deelnemers)

Vertaalwerk:  € 0,15 per woord.

Over deze bedragen is geen btw verschuldigd.